Ang tubag rate nagpakita sa ratio tali sa mga nakadawat og mensahe ug mga tubag

(item sa usa ka

Paggamit sa sa User Kasabutan)

About